20 juni 2017, om 21:30, OBA Amsterdam | OBA Amsterdam

Bijeenkomst Meer-ouderschap! Met Aleid Wolfsen

Dinsdagavond 20 juni, in OBA Amsterdam en in samenwerking met PvdA Roze Netwerk organiseren we deze bijeenkomst over meer-ouderschap.

We zijn hartstikke trots dat je in Nederland als mannen- of vrouwen-koppel gewoon mag trouwen. Vreemd eigenlijk dat we ons niet net zo druk maken over de vraag hoe ouderschap geregeld is bij LHBTI-ers die kinderen hebben gekregen en/of samen opvoeden. Uiteindelijk zijn de kinderen de dupe van onduidelijke regels en het is tijd om daar wat aan te doen!
Uiteindelijk zijn de kinderen de dupe van onduidelijke regels en het is tijd om daar wat aan te doen! Er liggen voorstellen om de regels aan te passen, het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer moeten dit oppakken! Nu is het moment.
Waar lopen mensen tegenaan? Wat zijn de consequenties als we nietsdoen? Wat kunnen we van andere landen leren? Wat moet er zo snel mogelijk geregeld worden? Wat moet de wetgever doen en wat de vakbond?

De Staatscommissie ‘Herijking ouderschap’ onder leiding van Aleid Wolfsen heeft een paar maanden terug een advies uitgebracht. Hij komt over de voorstellen van de commissie praten. Een vakbondsvertegenwoordiger zal ingaan op de consequenties voor cao’s. Hans Warmerdam en zijn dochter en andere gasten vertellen over de problemen die (hebben) ervaren in een gezin van meer dan tweeouders door het ontbreken van goede wetgeving. We verzamelen daarmee de verhalen over waarom en waarop we nu moeten inzetten bij het aanpassen van de regels.