13 februari 2016, om 18:00, Amersfoort | Amersfoort

Centrum op Congres: naar nieuwe ledendemocratie

Aankomend landelijk congres is vrij uniek omwille van zeker 2 redenen:

Allereerst een wijziging van statuten en reglementen voorgelegd waarin het gevolg zal zijn dat het systeem van afgevaardigden zal worden afgeschaft.
Lees hier meer over het programma en de voorstellen>>

En daarnaast een ander unicum: tijdens het congres zal over een aantal moties digitaal worden gestemd. Ook thuis kunt u dan via smartphone, tablet of pc uw stem uitbrengen.
Lees hier meer over het elektronisch stemmen >>

Amsterdam zal krachtig de voorstellen van het partijbestuur richting ledendemocratie steunen en Hans Aertsen zal daarover namens Amsterdam ook het woord voeren. Hij zal onder meer vragen voor meer duidelijke handreikingen naar de leden en afdelingen. Dit, omdat bij het gewone lid het zicht op de nieuwe situatie ontbreekt.

Vanuit Amsterdam Centrum zullen we  verder aantal actuele moties steunen:

  • Stop op de verkoop sociale huurwoningen
  • De Tweede Kamerfractie oproepen visie uit te dragen t.a.v. opvang vluchtelingen en stelling nemen tegen gewelddadigheden
  • Actie tegen belastingparadijzen

Lees verder ook de uitkomst van het ledenpanel voor het congres van 2016 >>