Belactie coronahulp: positieve reacties

PvdA Amsterdam Centrum vroeg partijleden mee te helpen om de ouderen binnen onze partij te bellen met de vraag of zij in deze tijd van het corona isolement ondersteuning, steun of hulp nodig hebben.

Velen van jullie vonden het een goed idee. Op onze oproep kwamen dan ook veel reacties. De vrijwilligers kregen via een appgroep een lijstje namen toebedeeld. Ook Lodewijk Asscher belde mee. Samen hebben wij meer dan honderd mensen bereikt. Bewoners namen vanaf de eerste weken de aanwijzing om thuis te blijven kennelijk al zeer serieus, want de telefoon werd steeds snel opgenomen. 

Vanuit de terugkoppeling werd duidelijk dat de meeste van onze oudere PvdA’ers het goed maakten. Op het moment van bellen waren zij gezond en voorzien van een eigen netwerk voor contact en ondersteuning.  Aandacht en hulp wordt geboden door de kinderen, de buren en door vrienden. Ook studenten in de buurt nemen de taak op zich om boodschappen te doen en andere karwijtjes te verrichten. Enkele leden vertelden dat hun kinderen ze hadden verboden om naar buiten te gaan. Andere leden gaven aan dat zij boodschappen laten bezorgen. Feitelijk kwam er geen daadwerkelijke hulpvraag naar voren. Het is goed te weten dat mensen op dit moment over een goed functionerend netwerk beschikken om de gevolgen van de crisis die het normale patroon verstoort, op te kunnen vangen. Als de situatie veel langer gaat aanhouden zal de kracht van de netwerken moeten blijken. 

Minder eenduidig waren de antwoorden op de vraag of mensen het prettig  zouden vinden over een tijdje weer teruggebeld te worden. Allereerst gaven de mensen aan de geïnteresseerde aandacht zeer te waarderen. Ongeveer 20 tot 30% van de leden zouden een herhaald gesprek prettig vinden. Door de crisis zijn het aantal sociale contacten sterk verminderd. Sommige leden gaven aan nu veel actiever te zijn op social media via hun iPad, smartphone en computer.  Algemeen mist men de alledaagse gesprekken en voelt men zich beperkt door de maatregelen, al onderschrijft iedereen het nut daarvan volledig. 

Concluderend valt op te merken dat het een geslaagde actie was met uitsluitend positieve reacties. Daarnaast was het zinvol vanwege het beeld dat het heeft opgeleverd over een eventuele hulpvraag. Ook de bellers hebben de actie als waardevol en prettig ervaren. Het was leuk met elkaar in gesprek te gaan. 

Het maakt in ieder geval duidelijk dat sociale contacten onmisbaar zijn. Veel mensen hebben dat via hun eigen netwerken in voldoende mate geregeld. Anderen vinden het fijn als wij contact blijven houden.  Naarmate het gedwongen isolement langer zal duren, wordt de zorg voor hen die niet naar buiten kunnen, steeds groter. We zullen deze mensen de komende weken niet vergeten.

Anne Marie Cannoo
Ger Rolsma