Algemene Leden Vergadering

28 november 2018 | Amsterdams Marionetten Theater

Update

De ALV is gehouden in het Amsterdams Marionetten Theater in de Nieuwe Jonkerstraat 8 (bij de Nieuwmarkt).

Het verslag vind je hier.

AGENDA

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda door de voorzitter
2. Goedkeuren verslag vorige ALV op 11 april 2018 in het Marionettentheater
3. Goedkeuren bestuurswijziging (het bestuur draagt Wout Ros voor als secretaris)
4. Vaststellen jaarplan 2019
Wat zijn de plannen van PvdA Amsterdam Centrum in 2019?
5. Vaststellen begroting 2019
6. Stadsdeelcommissieleden blikken terug en vooruit
Korte toelichting van ervaringen in het eerste half jaar in de commissie en hun plannen.
Wat loopt lekker …en welke problemen worden ervaren binnen de nieuwe politieke
structuur?
7. Introductie van onze nieuwe “pop up” presentatiestand
Onze plannen voor meer zichtbaarheid en acties in de buurt vragen om deze
hulpmiddelen.
8. Suggesties voor praktische en zichtbare acties
Met het jaarplan en de ervaringen van de commissieleden als basis willen we graag
suggesties horen van de bewoners met kennis van de buurt voor praktische en zichtbare
acties. Hoe verbeter je de woonomgeving en vergroten we de zichtbaarheid van de PvdA in
de buurt?
9. Gast met speciaal onderwerp: De nieuwe voorzitter van PvdA Amsterdam Bas Torenvliet

10. Afronden