Algemene ledenvergadering (ALV)

11 augustus 2020

Kapitein Zeppos, 31 augustus 2020 met het thema ‘Digitalisering van het onderwijs’

Agenda

Thema

Digitalisering en onderwijsachterstanden
Onderwijs is van groot belang voor het vormen van mensen, hun kennis en hun mogelijkheden. De vraag is of ons onderwijs alle leerlingen/studenten in gelijke mate bereikt. Die vraag is nog urgenter geworden door de onmiddelijke en verregaande digitalisering die plaatsvond door de COVID19-uitbraak. Wat betekent digitalisering voor het onderwijs? Wat gebeurt er met de onderwijskwaliteit? Is iedereen toegerust om digitaal onderwijs te kunnen volgen, geven of begeleiden? Wat is de rol van ouders? En: wat zijn de effecten van digitalisering op onderwijsachterstanden?

Deze vragen staan centraal tijdens onze ALV aanstaande maandag. Docenten uit het primair en voortgezet onderwijs geven hun visie op de ontwikkelingen, de algemeen directeur van Toptaal, dat leerlingen ondersteunt om achterstanden te voorkomen, geeft haar visie op digitalisering. Ook een bestuurder van Leergeld zal spreken over digitalisering en leerlingen. Het belooft een boeiend gesprek te worden, waarbij ook de aanwezigen kunnen deelnemen aan de discussie.

zie ook: NRC artikel