Door Ger Rolsma op 20 maart 2017

Een zware slag

Beste vrienden,  

Voor iedereen die de PvdA steunt en de idealen van de sociaaldemocratie een warm hart toedraagt is de verkiezingsuitslag van Tweede Kamerverkiezingen een zware slag. De kiezer keerde zich af van de PvdA, wellicht omdat de partij zich vier jaar geleden committeerde aan een centrumrechtse coalitie met de VVD. Maar over de analyse later meer.

De schokkende verkiezingsuitslag was voor onze partij voorzitter Hans Spekman reden om zijn functie neer te leggen. Een besluit dat respect verdient, maar naar mijn menging wel snel genomen is. Zo kort na de verkiezingen is het te vroeg om een volledige analyse te kunnen maken van oorzaken van de tegenvallende uitslagen, laat staan om schuldigen aan te wijzen. Tijdens de ledenraad lichtte Hans zijn besluit toe. Hij wil voorkomen dat onrust ontstaat rond zijn persoon en zorgen dat de eenheid in de partij blijft. Hans zegde toe om tot oktober te blijven om verkiezingen voor een nieuwe partij voorzitter goed te kunnen voorbereiden en het partijbureau af te slanken. Hans werd uitgebreid bedankt voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid bij de partij.

Een eerste analyse van de verkiezingsuitslag geeft wel aan dat de PvdA als verbindende volkspartij niet meer als zodanig beleefd wordt. Een aantal ouderen keert zich tot 50+, de meerderheid van de allochtonen in Amsterdam West hebben op Denk gestemd, terwijl in Amsterdam Noord vooral de PVV grote aantrekkingskracht blijkt te hebben. Groen Links met Jesse Klaver bood de kiezers een hoopvolle frisse boodschap, met een linksgeoriënteerde inhoud. De PvdA kon de kiezer niet bereiken met een centrale boodschap over vaste banen. De kiezers lijkt de PvdA momenteel niet te ervaren als de verbindende volkspartij in een diverse maatschappij van jongeren, allochtonen, ouderen, etc.

De kabinetsinformatie is gestart en dat roept de vraag op of wij moeten willen deelnemen aan het volgende kabinet. Lodewijk Asscher en de ledenraad waren uitgesproken duidelijk op dit punt; de PvdA past bescheidenheid en nederigheid naar deze afstraffing door de kiezers. Deelname in een kabinet met de VVD past niet direct bij een partij die zichzelf opnieuw moet gaan uitvinden. Dit wil niet zeggen dat wij niet trots op onze sociaaldemocratische idealen moeten zijn en deze met het nodige elan de komende tijd moeten gaan uitdragen.

Veel tijd om te bezinnen op landelijk of stedelijk niveau is er niet. In maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Dan zal de PvdA de kiezer moeten verleiden te kiezen voor een toekomst van Amsterdam op sociaaldemocratische basis. Eerst gaan we het gesprek aan met de kiezers om helder te krijgen, waarom mensen zich van de PvdA hebben afgekeerd en waar het verlies van ongeveer 20 zetels op links uit te verklaren is. Het contact met de kiezers vormt de basis voor de nieuwe PvdA.

 

Ger Rolsma

Ger Rolsma

Ik zat namens de PvdA als duo raadslid in de periode 2008-12 in de deelraad Centrum in de commissies Onderwijs & Welzijn en Bouwen & Wonen. Wat is mijn doelstelling voor de komende tijd? De PvdA zal de kiezers meer moeten aanspreken en betrekken bij een sociaal sterk en vernieuwend beleid! Ik zat namens de

Meer over Ger Rolsma