11 mei 2016

Knip Leidsegracht?

De PvdA beschermt wat bescherming nodig heeft. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die geen betaalbare woning meer kunnen vinden in onze stad, dat zijn bijvoorbeeld kwetsbare voetgangers en fietsers en dat is ook de stad zelf. Het college (D66, VVD, SP) stelde voor om ter hoogte van de Leidsegracht een knip te maken zodat autoverkeer niet meer over de grachten kan doorrijden. Stelt u zich voor, al dat verkeer dat dan over de smalle Leidsegracht moet keren, tussen de voetgangers en de vele fietsers door. Omwonenden maakten zich dan ook grote zorgen en trokken massaal naar de bestuurscommissie op.

De PvdA deelde hun zorgen en nam het voortouw voor een afwijkend advies aan de wethouder: neem pas extra verkeersmaatregelen als na herinrichting van het Muntplein en de knip in de Prins Hendrikkade blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van onaanvaardbaar veel sluipverkeer over de grachten.