Door op 5 november 2016

Maandag 14 november: Rode Werf

Kan Nederland ook een “Trump”-land worden? Dat is een van de hoofdthema’s van aankomende maandag! Met Andre Krouwel (expert kiezersgedrag en ontwikkelaar van Kieskompas), Gerard Bosman (lijsttrekkerskandidaat, en initiatiefnemer Linksom! in de PvdA), en Caesar Bast (voorzitter NJR) kijken we terug naar de Amerikaanse verkiezingen en zullen we de aankomende campagnes en strategieen ook uitgebreid bespreken!

Belastingontwijking is ook een van de hobbies van Donald Trump. Nu hij president is, zullen Amerikaanse bedrijven ook hier waarschijnlijk vrij spel krijgen. Wat gebeurt er al? Hebben we voldoende instrumenten? En: gezien Trump als president is verkozen, wordt het natuurlijk nog spannender: wat moet er nog meer gebeuren?


Morgen (maandag 14 November) Politiek Café de Rode Werf, met:

  • Thomas von der Dunk, columnist
  • Carolien de Heer, financieel woordvoerder PvdA fractie Amsterdam
  • Ewald Engelen, Hoogleraar financiele geografie en publicist
  • Andre Krouwel, politicoloog en ontwikkelaar Kieskompas, expert kiezersgedrag
  • Gerard Bosman, voormalig kandidaat lijsttrekker, initiatiefnemer Linksom!
  • Caesar Bast, voorzitter Nationale Jeugdraad (NJR)
  • olv. Max van Weezel

Aanvang:

Belastingontwijking in Amsterdam:
Onlangs sprak raadslid Carolien de Heer zich uit, en verenigde de gemeenteraad zich voor de aanpak van brievenbusfirma’s:  ‘Probeer eens uit te leggen dat een bakker 25% winstbelasting betaalt en een bedrijf als Apple slechts 0,05%.’ Maar, het is niet verboden bij wet, pakken we dat in Amsterdam wel goed aan door de grenzen op stedelijk niveau op te zoeken?Of slaan we, –  zoals VVD en CDA vinden- , door op de aanpak, en stellen we het aantrekkelijk bedrijfsklimaat in Nederland in de waagschaal? Aanpakken is een ding, maar moeten we ook zorgen dat we grote bedrijven niet wegjagen? En is het verstandiger om beter bij de internationaal gestelde OESO-afspraken blijven?

PvdA gemeenteraadslid Carolien de Heer bracht belastingontwijking aan de orde in Amsterdam, en samen met Ewald Engelen zullen we kijken of dit wel genoeg is, immers dit is toch een internationale aangelegenheid?

Aankomende verkiezingen: campagne en populisme

Trump heeft gewonnen in de VS. Wat betekent dit voor de vorm van campagnes, verkiezingen? De Tweede Kamerverkiezingen komen er aan: wat kunnen we in Nederland verwachten?
Andre Krouwel is ontwikkelaar van het Kieskompas en expert op gebied van verkiezingen en het politieke landschap. Gerard Bosman heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de PvdA en heeft als initiatiefnemer van PvdA Linksom! een uitgesproken mening over de koers van de PvdA in aankomende verkiezingen. Caesar Bast is voorzitter voor de NJR ( Nationale Jeugd Raad) en vindt dat jongeren meer betrokken moeten worden in campagnes en het debat. Met hun gaan we hierover in gesprek.

Kijkend naar de verkiezingen in de VS zien we een sterke trend naar agressieve strijd, dat fact-free uitspraken niet schuwt, en kandidaat-politici zoals Donald Trump die schijnbaar veel, heel veel, kunnen maken, en er schijnbaar verbazingwekkend vaak mee kunnen wegkomen.In Nederland bereiden we ons nu ook voor op de aankomende verkiezingen: de PvdA start haar lijsttrekkersverkiezingen, de verschillende partijen bereiden hun campagnes voor de aankomende maanden voor. Wat zal in de aankomende verkiezingen interessant voor Nederland kunnen worden? Kunnen we ook een verharding van de campagnes verwachten net zoals in de VS, of kiest Nederland andere wegen? Welke lessen moeten we leren uit de VS?