Door op 26 januari 2016

Nieuws uit de fractie

Nieuw: Vanaf deze week zal de fractie in de bestuurscommissie zeer regelmatig in heel korte stukjes (100 a 150 woorden) vertellen wat ze in de stadsdeelpolitiek van de bestuurscommissie tegenkomen, wat ze bezig houdt, en wat er speelt. Bij deze de aftrap met het eerste stukje van fractievoorzitter Joop Lahaise:


Amsterdam Centrum, 26 januari 2016,

De bestuurscommissie heeft nog minder invloed op het stedelijk beleid dan de vertrouwde deelraad. Dat is soms frustrerend. Zo zien we met lede ogen aan hoe bijna de volledige sociale huurvoorraad wordt uitverkocht.

Maar soms lukt het om met bewoners op te trekken en resultaat te boeken, zoals behoud van de Dijksgracht en een door de buurt gedragen herinrichting van de Eilandenboulevard. Ook in het tegengaan van de ‘verpretparkisering’ laat de commissie zich gelden.

Zo is de bierfiets de wacht aangezegd. Maar met een liberale meerderheid in de commissie hebben bewoners toch vaak het nakijken. Zo vindt men het niet nodig om het aantal decibels van het Jordaanfestival te beperken en met bewoners en organisatie in gesprek te gaan om een oplossing te vinden voor de enorme geluidsoverlast.

Ook in de bestuurscommissie gaat het nog steeds om politieke verschillen, hoe lokaal de problemen die we wél mogen aanpakken ook mogen zijn.

Joop Lahaise