7 augustus 2016

Overlijdensbericht Leon Deben

Zeer verdrietig zijn wij over het plotselinge overlijden van Leon Deben

  • PvdA-fractievoorzitter deelraad Amsterdam-Centrum 2002-2006
  • Voorzitter studiecommissie PvdA Amsterdam-Centrum vanaf 2006

Hij was een gedreven en integere sociaaldemocraat. Een beminnelijk mens met een onvermoeibare en belangeloze inzet voor stad en buurt. Ook als partij zullen we een bevlogen en zeer betrokken partijlid missen. Een groot gemis voor onze afdeling.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Bestuur, fractie bestuurscommissie en studiecommissie PvdA Amsterdam-Centrum

 

Zeer spoedig zullen we een veel uitgebreider en passender bericht plaatsen.