6 april 2016

Programma en stukken Algemene Ledenvergadering 13 april

Over het programma: 

Deze avond zullen we het financieel jaarverslag van 2015 en begroting 2016 vaststellen. Alsook het secretarieel jaarverslag van 2015 en het jaarplan voor 2016. Het jaarverslag zal op de vergadering worden verspreid en voor die tijd zo snel mogelijk online. Deze staan hieronder gelinked onder het programma van de avond. Daarnaast zal ook de uitslag van de ledenenquête worden gepresenteerd.


 

Voordracht bestuur:
Er zijn hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Op dit moment bestaat daarom de voordracht van het bestuur uit twee zittende bestuursleden:

 • Voor het voorzitterschap heeft Ger Rolsma zich gekandideerd.
 • Voor het penningmeesterschap heeft Monique Ruimschotel zich gekandideerd.

Lees hier hun motivaties.


 

 

Meld je aan voor de Zeepkist:

De-ZeepkistOp de aankomende Algemene Ledenvergadering op 13 april in Kapitein Zeppos zal voor in de zaal een zeepkist worden gezet. We nodigen u uit plaats te nemen om gedurende maximaal 2 minuten onverdeelde aandacht te vragen voor een onderwerp waarvanuj vindt dat het (meer) belangstelling verdient.

Dat kan van alles zijn. Van een onveilig kruispunt tot herinvoering van hondenbelasting, van een pleidooi om een TTIP vrij stadsdeel te worden tot een verzoek om steun van een bewonersinitiatief, om een paar willekeurige voorbeelden te geven.

 • Aanmelding: Om dit programma-onderdeel in goede banen te leiden moet het onderwerp uiterlijk 3 dagen voor de bijeenkomst worden aangemeld bij onze secretaris Ernstjan van Doorn 

 

Programma van de avond

 

 1. Opening
 2. Jaarrekening 2015[pdf] en Toelichting [pdf] en Jaarverslag 2015 pdf (Ernstjan en Ger) ,en toelichting Kascontrolecommissie [ pdf]
 3. Begroting 2016  [pdf] en Toelichting  [pdf] En het Jaarplan 2016 (Ernstjan en Ger)
 4. Enquete: resultaten (Ernstjan)
 5. Bestuursmutaties, voorzitters- en penningmeestersverkiezing. Leest u hier over de voordracht:
 6. 1 meiviering boottocht met speciale aandacht voor jubilarissen (25, 40jaar)
 7. Pauze
 8. Politiek: we zijn nu halverwege onze periode, wat zien was als we terugkijken, en wat zien we als we nu vooruitkijken? Roeland Rengelink en Joop Lahaise praten ons bij.
 9. De Zeepkist: hier mag u zich voor aanmelden! 
 10. Rondvraag/sluiting

Het belooft dus weer een gezellige en boeiende avond te worden. Uiterlijk 6 april mailen we u het definitieve programma en de links naar de stukken.

Allerhartelijkst, en heel graag tot woensdag 13 april in Kapitein Zeppos!