Door op 26 juli 2016

Rijk gevulde AB-vergadering bestuurscommissie

Rijk gevulde AB-vergadering bestuurscommissie

Afgelopen dinsdag, 12 juli, ben ik als opvolger van Joop Lahaise in de bestuurscommissie gekomen. En ik viel met mijn neus in de boter, want er waren bijzonder interessante en voor de inwoners van het stadsdeel belangrijke onderwerpen aan de orde. En zoals gebruikelijk gaat het dan om een mix van adviezen aan de centrale stad en keuzes over onderwerpen die binnen de taken van het stadsdeel vallen. Iedereen die denkt dat bestuurscommissies nergens over gaan kan ik na dinsdag volmondig tegenspreken. Het gaat om zaken die onze bewoners rechtstreeks raken en waarbij keuzes politiek zijn!

Een kleine greep:

Als het gaat om adviezen aan de centrale stad ging het over buitenreclame, over een stedelijke visie op onderhoud (schoon en heel), en over de openbare ruimte. Onderwerpen die vroeger bij het stadsdeel lagen en waar nu de stad over gaat. In die adviezen proberen we aandacht te vragen voor de  – vaak- specifieke positie van ons stadsdeel. Je kan wel ferme adviezen geven, maar de eerlijkheid gebied om te zeggen dat we al blij moeten zijn als we serieus betrokken worden bij de besluitvorming door college en raad.

En voor wat betreft eigen taken ging het onder andere om onze eigen begroting voor 2017, over het wel of niet toekennen van (omgevings)vergunningen en over de invulling van het welzijnswerk in ons stadsdeel.  Om met het meest ingrijpende te beginnen: er moet de komende jaren, vooral ‘op last’ van de centrale stad zo’n 10 % bezuinigd moeten worden. Gelukkig zijn er dinsdag als schoten voor de boeg  twee moties aangenomen die ervoor moeten zorgen dat Pantarmedewerkers bij de reiniging in dienst blijven en dat er wat gedaan moet worden aan de onevenredig hoge taakstelling voor het sociale domein. Het worden moeilijke keuzes waar het uiteindelijk gevonden moet worden, vooral omdat  we andere terreinen (zoals zorgen voor schoon & heel en toezicht en handhaving) ook heel belangrijk voor ons drukke stadsdeel vinden. Wordt vervolgd.

Een bijzonder agendapunt was het verzoek om de bestemming van een  monumentaal pand op de Herengracht te veranderen ten behoeve van zorgwoningen. Dat lijkt op het eerste gezicht een prachtplan, maar het gaat om zorgwoningen die alleen bestemd zijn voor ouderen met een wel zeer ruime beurs. Met opgewekte tegenzin en na lang aarzelen ben ik toch akkoord gegaan. Het zou m.i. een verkeerde vorm van gelijkheid zijn als je de een misgunt, wat de ander niet kan krijgen.  Maar wel met de aantekening dat dit een dure plicht bij het bestuur legt om er alles aan te doen om ook voor Amsterdammers die over minder geld beschikken meer zorgwoningen te realiseren. Daar ga ik me voor inzetten.

Alle stukken die in de bestuurscommissie besproken worden zijn te vinden op de website van Amsterdam Centrum (https://centrum.notubiz.nl/)

Monique Ruimschotel

Monique Ruimschotel
zal na het reces de PvdA-zetel van Joop Lahaise overnemen in de bestuurscommissie van PvdA Amsterdam Centrum.