Door op 5 februari 2016

Nieuws uit de fractie: U gaat merken op straat dat deze coalitie zwaar bezuinigt.

Amsterdam Centrum, 5 februari 2016,

Het jaar is nog maar nauwelijks begonnen of we kijken al vooruit naar 2017. De coalitie van D66, VVD en SP wil volgend jaar nog meer bezuinigen op ambtenaren en inkoop.

Dat betekent voor stadsdeel Centrum vooral bezuinigen op het ophalen van het afval, de reiniging, de handhaving en het onderhoud van straten en pleinen.

De pijn voelen we nu al: er is minder geld terwijl het in het Centrum juist drukker en drukker wordt. De komende maanden praat de gemeenteraad over de voorjaarsnota waarin de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar wordt vastgesteld.

Wij gaan laten zien dat de bodem bereikt is, dat Amsterdam al minstens even efficiënt werkt als ander steden en dat verder bezuinigen en reorganiseren niet meer verantwoord is. Caroline de Heer doet dat, namens de PvdA, vanuit de gemeenteraad. Ik doe dat, samen met de andere partijen, namens de bestuurscommissie.

Roeland Rengelink