13 mei 2016

Uitslag Ledenenquete

Afgelopen maart hielden we een unieke ledenenquête in onze afdeling. Hoewel de PvdA Amsterdam werkt met een ledenpanel, was nog niet eerder een ledenenquete gehouden in de afdeling zelf; voor alle leden. Ook was ons initiatief als bestuur om ons eigen werkplan hierop aan te scherpen en onze activiteiten beter te laten aanslaan op wat onze leden graag willen zien.

Dit was nieuw voor ons, en het is een succes: we hebben veel response gekregen, die nieuwe inzichten gaven, en andere inzichten extra bevestigden. Als bestuur willen we heel graag de uitkomsten gebruiken om ons eigen werkplan hierop aan te scherpen en onze activiteiten beter te laten aansluiten en te communiceren op de wijze waarop de leden dit ook graag willen zien en meemaken.

Het is een succes, en het is heel goed mogelijk dat andere afdelingen ons in dit initiatief zullen gaan volgen en hun eigen ledenenquêtes zullen houden.

Een aantal opmerkelijke uitlichtingen:

We hebben een heel bijzondere afdeling volgens de uitkomsten van de enquete. We zijn sterk geinteresseerd in landelijke en grootstedelijke thema’s. Door een foutje van onze kant ontbrak de optie: “internationaal” of “Europa”, middels de open antwoorden is daar uitgebreid op gewezen. Daarmee is het grootste deel van onze interesse gericht op landelijke, internationale en stedelijke thema’s. Veel meer dan op stadsdeel, wijk/buurt of regionaal niveau.

De thema’s die worden genoemd zijn vooral: “openbare ruimte”, “Toerisme en drukte in de binnenstad”, “Wonen”, “Kunst en Cultuur” en “Duurzaamheid”. Wat opvalt is bijvoorbeeld dat “(On)veiligheid in de stad” nauwelijks wordt genoemd. “Openbare ruimte/wonen”, “Amsterdam/stad” en  “Europa” worden genoemd als interessante thema’s die meer aan bod zouden moeten komen.

Over bijeenkomsten vindt u: 

Het moet vooral om de inhoud gaan, en er moet ruimte zijn voor discussie. zowel luisteren als het zelf vragen kunnen stellen is essentieel. Daarbij wilt u serieus genomen worden en neemt u geen genoegen met een standaardvraag. Het geeft een beeld van leden die al zeer goed geinformeerd zijn, en iets nieuws willen leren op een bijeenkomst.

De ledenvergaderingen zijn goed bekend, en alleen ons maandelijks politieke cafe De Rode Werf is nog niet bij iedereen bekend. En ook de themabijeenkomsten kunnen beter onder de aandacht worden gebracht, evenals straatacties of het werk van het ombudsteam.

Tenslotte zien we dat mensen graag willen meedenken over een politiek thema, en bijeenkomsten willen bezoeken. Een aantal respondenten geeft aan ook als gespreksleider te willen optreden. Buitengewoon interessant!

Voor de politiek op stadsdeelniveau in de bestuurscommissie is veel nog onbekend: hoe gaat dit eruit zien? Wat betekent dat voor de PvdA in het stadsdeel? Wel vindt u het zeer van belang dat de PvdA zichtbaar is, en duidelijk voor haar idealen kan opkomen.

Aan de slag

Buitengewoon interessante uitkomsten, waar we absoluut mee aan de slag zullen gaan.  Na de zomer zullen we ons aangescherpte werkplan presenteren en deze uitkomsten nemen we heel graag mee.

Voorts: spreekt u ons gerust aan wanneer u iets mist, of tips of ideëen heeft of wilt meehelpen. Altijd van harte welkom.