Vooruitblik op terugblik ALV, en uitkomsten ledenenquete