Zomerborrel in de Schreierstoren

28 juni 2018

Datum: vrijdag 6 juli, vanaf 16.30 uur

Locatie: Schreierstoren, 

We nodigen je van harte uit om het politieke seizoen af te sluiten. Met vooruitzicht op een frisgevormd college en nieuwe burgemeester.

Verder willen we van de gelegenheid gebruik maken om afscheid te nemen van de bestuursleden/bestuurders Monique Ruimschotel, Christiaan Winkel en Roeland Rengelink. Zij hebben zich voor lange tijd met veel energie ingezet om de PvdA en het stadsdeel te besturen en vorm te geven.

Ook willen we speciale aandacht geven aan een bijzondere dame, mevrouw Alie Slagt die al 70 jaar lid is van onze vereniging.

We hopen je te ontmoeten,

bestuur PvdA Amsterdam Centrum