Bewoners

Nieuwe manieren om bewoners en ondernemers te betrekken bij ontwikkelingen in hun buurt

Eerlijk delen wat schaars is, omdat dat de essentie is van solidariteit. Beschermen wat kwetsbaar is, omdat we niet willen dat de onverschilligheid, de grootste mond of het meeste geld het voor het zeggen heeft. Respecteren wat anders is, omdat het bestaansrecht van het andere geloof, de andere geaardheid, de andere overtuiging nog steeds niet vanzelfsprekend blijkt. Doen wat nodig is, omdat idealen gebakken lucht zijn als je geen verantwoordelijkheid neemt.

Juist nu moeten we  investeren in de sociale veerkracht van buurten; dat we nu moeten zoeken naar nieuwe manieren om bewoners en ondernemers te betrekken bij de ontwikkelingen in hun buurt.