Buurten

De decentralisaties leggen een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de verzorgingsstaat in handen van de gemeenten.

De jeugdzorg, de AWBZ en de participatie van mensen met een beperking wordt gedecentraliseerd. In al deze plannen speelt het zelfredzame vermogen van de samenleving een grote rol. Ik geloof in het vermogen van de samenleving om heel veel problemen samen op te lossen. De overheid kan ondersteunen, faciliteren, soms zelfs ingrijpen, maar, niet overnemen. Dat moeten we organiseren op het niveau van buurten. Dat is immers de schaal waarop mensen elkaar kennen en zich om elkaar bekommeren.