Grenzen aan de groei

Amsterdam zal een oplossing moeten zoeken voor vier grote problemen als het de leefbaarheid in stadsdeel Centrum op peil wil houden. Het gaat hierbij om extreme drukte in de binnenstad, drugsoverlast en -criminaliteit, prostitutie en mensenhandel en de handhaving op de openbare orde. 

Overtoerisme in de binnenstad

Kwamen er in 2017 nog achttien miljoen toeristen naar Amsterdam, de verwachting is dat dit in de periode tot 2025 gaat oplopen tot 25 miljoen bezoekers per jaar. De drie gebieden waar de drukte de meeste problemen oplevert zijn respectievelijk het Leidseplein, het Rembrandtplein en het Wallengebied. 

Onlangs was ik bij een bijeenkomst voor en door bewoners en ondernemers van het Rembrandtplein. De voornaamste klacht van de bewoners was de komst van een nieuwe nachtclub in de Halvemaansteeg, die ongeveer vijfhonderd extra bezoekers zou opleveren in het gebied. Met de bovengenoemde toekomstverwachting is dit nog maar een beperkt aantal. Het is namelijk goed voor te stellen dat de werkelijke hoeveelheid een stuk hoger ligt en gelijktijdig toeneemt met het groeiende totaal aantal bezoekers aan de stad.

Daarbij gaven omwonenden aan dat de overlast van schreeuwende, drinkende en plassende bezoekers nu al niet door de hosts en politie in toom gehouden kan worden. In eerste instantie leek het project om alle fietsen van het plein te weren een geslaagde actie. Nu blijkt dat de overlast zich enkel heeft verplaatst naar de randgebieden van de zone. 

Ondanks goed overleg tussen bewoners, ondernemers en de gemeente is niet duidelijk wanneer de maximumcapaciteit van het plein, wat betreft bezoekers, is bereikt. Ook is nog onvoldoende nagedacht over wat voor vervolgmaatregelen nodig zijn om de drukte te beheersen. Dit probleem geldt nog nadrukkelijker in het Wallengebied, waar bijna 24/7 sprake is van drukte, en bewoners regelmatig ’s nachts wakker worden door lawaai van uitgaanspubliek. 

Hasj, wiet en criminaliteit

De coffeeshops vormen een probleem op zich. Amsterdam heeft wereldwijd nog steeds het imago van seks, drugs en rock ‘n’ roll. Daar is op zich niets mis mee, behalve wanneer toeristen denken dat ze hier alles kunnen en mogen doen, zonder daarbij rekening te houden met mogelijke overlast die zij anderen bezorgen.

 

Coffeeshops en hun klanten veroorzaken vaak overlast voor de bewoners en ondernemers in de omgeving. Daarnaast trekt de aanvoer van illegale wiet en hasj bij de achterdeur criminelen aan. Nu liggen de coffeeshops nog verspreid over het centrum, met overlast voor het gehele stadsdeel tot gevolg. Legalisering van de teelt van hasj en wiet zou het criminele circuit buiten de deur kunnen houden, maar daar lijkt met het huidige kabinet voorlopig geen meerderheid voor te vinden. 

Ger Rolsma

Ger Rolsma

Ik zat namens de PvdA als duo raadslid in de periode 2008-12 in de deelraad Centrum in de commissies Onderwijs & Welzijn en Bouwen & Wonen. Wat is mijn doelstelling voor de komende tijd? De PvdA zal de kiezers meer moeten aanspreken en betrekken bij een sociaal sterk en vernieuwend beleid! Ik zat namens de

Meer over Ger Rolsma