Jong tijdens corona

De horeca is na de crisis weer open gegaan. Onder jeugdige Amsterdammers bestaat een grote behoefte om weer samen te komen. Zij hebben zich over het algemeen goed aan de maatregelen gehouden. De versoepeling voelt als een beloning hiervoor. Tegelijkertijd zijn de zorgen onder deze generatie flink toegenomen en verdienen volgens ons extra veel aandacht.

Deze week is de horeca, zij het op provisorische wijze, weer zo goed als opengegaan. Als jong persoon, midden in het leven, woonachtig in een prachtige stad, is het fijn om na de lange periode van thuisquarantaine weer in het openbaar vrienden te mogen ontmoeten. En wat is er nou lekkerder dan met zomerse temperaturen even op het terras te zitten.

De grote groepen met name jongvolwassenen in de overvolle parken de afgelopen tijd laten zien dat er onder jeugdige Amsterdammers een grote behoefte bestaat om er weer op uit te trekken en samen te komen. Zodoende is het een mooie bijkomstigheid dat de drukte nu verspreid kan worden over cafés, restaurants en de tal van andere ontmoetingsplaatsen die onze stad rijk is.

Niet alleen is het vanwege de economische gevolgen goed dat horecabezoek weer in beperkte mate mogelijk is, maar vooral ook omdat sociaal contact kan worden beschouwd als primaire levensbehoefte. Hetzelfde geldt voor het consumeren van cultuur. De laatste weken, waarin jongeren het zonder bezoek aan theater, musea, bioscoop en festivals moesten stellen, werden dan ook gauw ervaren als saai en soms zelfs eenzaam.

Desondanks hebben zij zich over het algemeen goed aan de maatregelen gehouden. In  de stad deden weinig incidenten zich voor en een versoepeling van de maatregelen nu kan als beloning hiervoor worden gezien. Tegelijkertijd zijn de zorgen onder deze generatie flink toegenomen. De onzekerheid die al leefde onder deze groep is nog groter geworden en verdient volgens ons daarom extra veel aandacht.

Bijvoorbeeld (bij)banen in de horeca en de culturele sector zijn op de tocht komen te staan en jongeren die werken als uitzendkracht, op oproepbasis of middels een ander flexcontract ondervinden hier als eersten de gevolgen van. Veel van hen zitten al thuis of vrezen voor ontslag of een contract dat niet verlengd wordt, terwijl de hoge huur die zij moeten opbrengen voor hun kamer of woning doorbetaald moet worden. De NOW biedt in veel gevallen een uitkomst. Gelukkig wordt deze regeling verlengd en blijft er voor bedrijven een ontslagboete bestaan.

Daarnaast hebben de studenten onder hen hun dagelijks leven drastisch zien veranderen. De universiteit is gesloten en colleges worden in online vorm aangeboden. Helaas gaat de interactie met docenten en medestudenten, de uitwisseling van ideeën die plaatsvindt in een werkgroep hierdoor verloren. Het maken van tentamens is eveneens verworden tot een heikel proces. Een deel van de studenten heeft te maken gekregen met proctoring, een vorm van digitaal toezicht om fraude te bestrijden, waarbij gesurveilleerd wordt door computer en webcam over te nemen. 

Men kan zich afvragen of het doel dit extreme, controversiële middel heiligt. Niet alleen omdat hier sprake is van een schending van privacy, maar des te meer daar is gebleken dat deze praktijk niet gevrijwaard is van invloeden van buitenaf en daarmee de fraudegevoeligheid alsnog blijft bestaan. Het is zaak dat de Amsterdamse onderwijsinstellingen zoeken naar een goed alternatief voor deze omstreden methode. 

Tot overmaat van ramp hebben sommige studenten thuis geen fatsoenlijk bureau tot hun beschikking, waardoor zij zich niet zoals normaal gesproken op een gedegen manier kunnen voorbereiden. Er werd dan ook vol verwachting uitgekeken naar het openen van de bibliotheken deze week.

Sinds maandag mogen ook de middelbare scholieren weer naar school. Hierbij is het voor het risico op verspreiding natuurlijk onwenselijk wanneer zij in groten getale met het openbaar vervoer reizen. Wij zien dus liever dat scholieren bijvoorbeeld de fiets nemen. Het is daarom mooi dat de gemeente op verzoek van de PvdA-fractie in de raad leenfietsen beschikbaar gaat stellen aan jongeren die zelf niet in het bezit zijn van een degelijke fiets.

Als we desgelijks naar elkaar blijven omkijken komen we deze tijd zeker op een veilige, verantwoorde en voor iedereen prettige manier door. 

Solidair vol vertrouwen de zomer tegemoet!

 

Nelson Addo
Jamie van den Berg

Amsterdam, 5 juni 2020

 

foto: Jeroen Meijer