Loden leidingen de stad uit

Wij vinden dat loden waterleidingen die aanwezig kunnen zijn in gebouwen en woningen van voor 1960 zo snel mogelijk moeten worden vervangen. Kleine hoeveelheden lood in het drinkwater kunnen namelijk gezondheidsrisico’s opleveren voor zwangere vrouwen en kinderen tot en met zeven jaar oud.

Wat zou dit betekenen voor Amsterdam Centrum? 

Wat ons betreft moeten alle scholen, kinderopvangcentra en andere plekken waar kinderen samenkomen door de gemeente worden gecontroleerd op de aanwezigheid van loden leidingen. Wanneer hier sprake van is draagt volgens ons de eigenaar de volle verantwoordelijkheid deze zo snel mogelijk te vervangen. De gemeente zal een degelijke administratie moeten gaan bijhouden van ‘loodvrije panden’, zodat de situatie in het centrum en de ernst daarvan in kaart kan worden gebracht. Vervolgens kan eventueel worden opgetreden tegen eigenaren die geen vaart zetten achter de vervanging van deze giftige leidingen.

Amsterdam Centrum kent, vooral op de Oostelijke Eilanden, woningen die worden verhuurd door corporaties. Deze dienen door de gemeente op de mogelijke risico’s te worden aangesproken. De zaak is lastiger wanneer er particuliere verhuurders in het spel zijn of als het gaat om de bewoners en gebruikers van monumentale panden. Tussen de gemeente en de meeste particuliere verhuurders is immers minder overleg. Wel kunnen huurders zelf bij hun huisbaas vragen om een onderzoek naar en de vervanging van loden waterleidingen. Wij vinden dat huurders ondersteuning moeten krijgen van de gemeente als de verhuurder hier niet aan meewerkt.

Voor de meeste monumentale panden in de binnenstad is vanwege hun hoge leeftijd de kans groot dat ook hierdoor loden leidingen lopen. Sommige van deze panden zijn eerder geheel of gedeeltelijk verbouwd, waarbij soms al delen van de waterleiding zijn vervangen. Het volledig vervangen van leidingen kan het monumentale karakter van zo een pand aantasten. Ons lijkt het daarom beter om de oude leidingen niet te vervangen, maar enkel af te sluiten en de nieuwe leidingen elders te plaatsen. Wij stellen voor om bij iedere verbouwing de eis op te nemen dat de waterleidingen gecontroleerd worden en waar nodig vervangen. Een bijkomend voordeel is dat nieuwe leidingen de kans op lekkage en daarmee beschadiging verkleinen. 

Samengevat stellen wij voor dat de gemeente:
-scholen en kinderopvangcentra op korte termijn controleert op loden leidingen en deze eventueel met spoed laat vervangen.
-afspraken maakt met woningcorporaties over het op korte termijn vervangen van loden leidingen in het centrum.
-hiervoor een administratie opzet en huiseigenaren stimuleert, dan wel dwingt, om loden leidingen te vervangen.
-voor monumentale panden passende oplossingen toestaat om zoveel mogelijk schade te voorkomen.
-bij iedere nieuwe bouwaanvraag verplicht een controle uitvoert op de aanwezigheid van loden leidingen in een pand.  

Ger Rolsma

Ger Rolsma

Ik zat namens de PvdA als duo raadslid in de periode 2008-12 in de deelraad Centrum in de commissies Onderwijs & Welzijn en Bouwen & Wonen. Wat is mijn doelstelling voor de komende tijd? De PvdA zal de kiezers meer moeten aanspreken en betrekken bij een sociaal sterk en vernieuwend beleid! Ik zat namens de

Meer over Ger Rolsma