Onderwijs: uitdagingen in Amsterdam Centrum

Zullen de problemen in het onderwijs effect hebben in Amsterdam Centrum? Investeer in onderwijskwaliteit en houd Amsterdam aantrekkelijk om in te werken.

Recent staakten de leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs. In kranten en andere media is uitgebreid aandacht besteed aan de achtergronden: 

  • Hogere salarissen om het vak weer aantrekkelijk te maken
  • Werkdrukverlichting voor betere werkomstandigheden
  • Gelden voor het stimuleren van de toestroom naar lerarenopleidingen
  • Gelden voor begeleiding van nieuwe leerkrachten en zij-instromers. 

Zullen deze problemen effect hebben op het onderwijs in Amsterdam Centrum?

Op dit moment telt Nederland ongeveer een tekort aan 1700 fulltime leerkrachten (fte).  Dit tekort gaat de komende jaren oplopen naar 4700 fte. De grootste tekorten aan onderwijspersoneel doen zich voor in de grote steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Amsterdam is op dit moment goed voor zo’n 300-400 vacatures.
De reden dat Amsterdam extra zwaar getroffen wordt is, dat het krijgen van een huis in of rond de stad moeilijk en duur is.  Ook is het leven in Amsterdam duurder dan in andere stedelijke gebieden.
Onze wethouder Moorman doet er alles aan om deze crisis in onderwijs te beteugelen, maar ook zij kan niet zomaar een blik onderwijzers opentrekken. Het aanvullen van het grote tekort aan onderwijskrachten gaat enkele jaren duren. 

Wat zijn de mogelijke effecten voor de scholen in Amsterdam Centrum?

Allereerst is blijvende monitoring nodig van de scholen in Amsterdam Centrum. Waar dreigen tekorten en hoe kunnen die opgeheven worden?
Een noodmaatregel kan zijn om vierjarigen nog niet naar school te laten gaan. De wettelijke leerplicht stelt dat vijfjarigen pas naar school moeten. Een andere mogelijkheid is vergroting van het aantal leerlingen per groep. Een klas van 30 of meer leerlingen zal steeds normaler worden.
Een andere oplossing zou kunnen zijn om onderwijsconcepten te vernieuwen, waarbij de leerkracht zich volledig op het onderwijsproces kan concentreren en taken worden overgenomen door onderwijsondersteuners. Hierdoor kunnen grotere groepen ontstaan waarbinnen leerlingen op hun eigen niveau instructie krijgen. Zo zal de komende jaren creatief omgegaan moeten worden met allerlei uitdagingen om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden.  

Belangrijk voor Amsterdam is dat het extra blijft investeren in de kwaliteit van onderwijs en onderwijspersoneel en zorgt dat Amsterdam aantrekkelijk blijft om in te werken. Dat is de enige manier om een basisvoorziening als onderwijs in stand te houden. 

 

Ger Rolsma 

Voorzitter PvdA Amsterdam Centrum
november 2019 

Ger Rolsma

Ger Rolsma

Ik zat namens de PvdA als duo raadslid in de periode 2008-12 in de deelraad Centrum in de commissies Onderwijs & Welzijn en Bouwen & Wonen. Wat is mijn doelstelling voor de komende tijd? De PvdA zal de kiezers meer moeten aanspreken en betrekken bij een sociaal sterk en vernieuwend beleid! Ik zat namens de

Meer over Ger Rolsma
Reageer op dit standpunt!

Reageer op dit standpunt!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.