Vacatures: Functies in de afdeling

27-10-2015

Op dit moment zoeken we een nieuwe afdelingsvoorzitter en een nieuw gewestelijk afgevaardigde.

De beschrijving van functie en proces voor nieuwe afdelingsvoorzitter kunt u hier verder lezen >>

Over de vacature voor Gewestelijk afgevaardigde: 

We hopen op de ALV van 18 november, niet alleen een nieuwe afdelingsvoorzitter te kunnen verwelkomen, maar heel graag ook een nieuwe gewestelijk afgevaardigde. Vanwege verhuizing is de vacature ontstaan. Lees hieronder de functiebeschrijving.

 • Wat is het gewest?
  Het gewest omvat de PvdA-afdelingen binnen een provincie. Het gewest heeft dezelfde verantwoordelijkheid voor de Provinciale Staten als de plaatselijke afdeling voor de Gemeenteraad. In iedere provincie is een gewestelijk bestuur actief. De gewestelijke vergadering is het hoogste orgaan binnen het gewest en bestaat uit de afgevaardigden van de afdelingen in het gewest. Zij hebben stemrecht. Ieder lid, dat woonachtig is in het gewest, kan de vergadering bijwonen en heeft spreekrecht.
 • Functietypering
  De gewestelijk afgevaardigde heeft een belangrijke rol als lid van de gewestelijke vergadering, o.a. bij het goedkeuren van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor Provinciale Staten, het goedkeuren van het werkplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van het gewest.
  Hij/zij is een schakel is tussen de inwoners van het gewest en het afdelingsbestuur.
 • Taken
  De gewestelijk afgevaardigde verantwoordt zich periodiek aan de afdelingsvergadering voor zijn of haar specifieke activiteiten. Hij/zij neemt actief deel aan de gewestelijke vergadering en rapporteert uit eigen beweging aan bestuur en afdeling.

Meer weten? Of wil je je kandidaat stellen, mail ons dan op: PvdA.Amsterdam.Centrum@gmail.com onder het subject: “Gewestelijk afgevaardigde”.