Kort verslag van de ALV gehouden op woensdag 11 april