Christiaan Winkel

Christiaan Winkel

Over Christiaan Winkel

christiaanwinkel@yahoo.com

In het Centrum zoeken we steeds weer de balans tussen wonen, werken en toerisme. Maar niemand zit te wachten op meer van hetzelfde. De veelzijdigheid maakt Amsterdam Centrum zo geweldig. Dat wil ik koesteren en niet kapot maken. Horeca en detailhandel moeten ruimte kunnen krijgen om te vernieuwen, maar wel passend bij het Centrum en de inwoners van  Amsterdam. Ik wil de brug slaan tussen bewoners, ondernemers en toeristen. Als we tolerant met elkaar omgaan, blijven nieuwe
initiatieven mogelijk, met behoud van wat al goed is. Zo blijft Amsterdam een bijzondere stad, zonder kapsones, waar bewoners, ondernemers en toeristen zich thuis voelen.