Lid Dagelijks Bestuur

Roeland Rengelink

Roeland Rengelink

Over Roeland Rengelink

roeland@rengelink.nl

Wethouder met de portefeuille: Sociaal domein (zorg, welzijn, sport, onderwijs), Cultuur, Economische Zaken, Marktzaken en Gebiedsgericht werken, burgerparticipatie en dienstverlening, Bedrijfsvoering en Financiën

 

Portefeuilles:

Sociaal domein (zorg, welzijn, sport, onderwijs)
Cultuur, Economische Zaken en Marktzaken
Gebiedsgericht werken, burgerparticipatie en dienstverlening
Bedrijfsvoering
Financiën

Gebied: West en Oost

Website:  http://roelandrengelink.nl/