Jaarplan 2019

Het plan is in concept gereed. Het wordt definitief vastgesteld in onze Algemene Ledenvergadering op 28 november 2018 in het Amsterdams Marionetten Theater

Jaarplan 2019 concept