18 november 2015, om 22:30, Marionettentheater | Marionettentheater

Algemene ledenvergadering 18 november, met Thomas von der Dunk

Algemene Ledenvergadering met Thomas von der Dunk.

Woensdag 18 november, houden we onze aankomende ledenvergadering. In deze mail ontvangt u het programma.

Graag nodigen we u uit : 

 • Woensdag 18 november,
 • Marionettentheater, Nieuwe Jonkerstraat 8
 • Inloop 19:30, aanvang 20:00 uur

Voor de ledenvergadering van PvdA Amsterdam Centrum staat het thema “Wonen in de Binnenstad” centraal. Hierbij denken we aan de relatie met de druk op de binnenstad, de trends met Airbnb, de verhoogde WOZ, sociale woningen, etc. En om de discussie af te trappen hebben we columnist Thomas Von der Dunk gevraagd om hier een scherpe column te houden.

Hieronder vindt u de agenda.

Agenda:

19:30 inloop, 20:00 aanvang.

 1. Opening en welkom, toelichting op avondprogramma
 2. Vacature afdelingsvoorzitter. Het bestuur zal de ALV vragen om Marten van der Krieke als interim-voorzitter te benoemen tot en met de voorjaarsvergadering in 2016 (*)
 3. Wisseling in de bestuurscommissie, terugblik en vooruitblik (Christiaan Winkel, Joop Lahaise, Roeland Rengelink (DB))
 4. Terugblik politieke ledenraad 14 novemberPauze
 5. Column Thomas von der Dunk: “Wonen in de veranderende Binnenstad
 6. Discussie: “Wonen in de veranderende Binnenstad” olv Christiaan Winkel, met fractielid Joop  Lahaise, Roeland Rengelink, en gasten uit de Gemeenteraad.
 7. Afsluitende conclusies: wat nemen we mee naar huis? Waar gaan we mee aan de slag?
 8. Sluiting en borrel

(*) Ten aanzien van punt 2:

Ondanks dat er via meerdere mailings, en op de website, kenbaar is gemaakt dat er een vacature voor voorzitterskandidaat beschikbaar was. Hebben we helaas daar geen kandidaatstellingen op ontvangen. Ook hebben we diverse bel-acties gepoogd om een goede kandidaat te vinden, maar hebben helaas op dit moment ook hier nog geen kandidaatstelling op ontvangen. Natuurlijk gaan we door, en voor de aankomende ledenvergadering op 18 november, zullen we de ledenvergadering vragen om Marten van der Krieke te benoemen als interim-voorzitter. Marten heeft ook al de afgelopen maanden de functie waargenomen. Zijn termijn zal dan strekken tot de eerstvolgende ledenvergadering.