Door op 10 januari 2017

Nieuws uit de bestuurscommissie

Dinsdag 10 januari begint voor de bestuurscommissie het nieuwe jaar.

Een relatief rustig begin met adviezen over de herinrichting van de Vijzelstraat -onderdeel van de Rode Loper-, over de ‘look en feel’ van het nieuw de ontwikkelen stadswerf  Oostenburg -die moet een stoere en industriële uitstraling krijgen- en de vaststelling van het advies over hoe de Nieuwe Zijde heringericht moet worden.

Een knallend uiteinde van 2016

We zijn het jaar heftig uitgegaan. In meerdere opzichten. Heftig omdat er onderwerpen op de rol stonden waar veel belangstelling voor was. En heftig omdat er onderwerpen waren die nogal veel impact hebben op ons stadsdeel.

We hadden een prachtig volle zaal bij de eerste ronde over de gebiedsplannen. Het stadsdeel is in twee deelgebieden gespitst en voor elk van die gebieden kwam aan de orde wat er in het bijzonder  extra gedaan gaat worden. Dus bovenop wat er normaal al gebeurt aan onderhoud, ophalen van vuil etc. Uit de vooraf opgehaalde wensen via bewonersenquêtes en buurtgesprekken was al wel duidelijk dat onze bewoners vinden dat er meer moet worden gedaan tegen de (overlast van de) drukte en dat er op allerlei terrein meer gehandhaafd moet worden (tegen AirBnB, tegen terrassen, tegen fietsuitstallingen etc). Daarin vinden we inmiddels ook de centrale stad en de burgemeester aan onze zijde, dus met de aandacht daarvoor komt het wel goed. De inbreng van de PvdA bij de gebiedsplannen is vooral geweest dat we burgers aan zet moeten laten daar waar dat kan. Zowel in het meebepalen van wat de prioriteiten zouden moeten zijn en zo mogelijk ook als bondgenoten in het aanpakken van zaken. Dus meer democratie van onderop en het ondersteunen van participatie.

Het zat ook vol bij de plannen voor herinrichting van het Weteringcircuit, de Nieuwe Zijde en bij de maatregelen rond het Rembrandtplein/Thorbeckeplein. En inspraak helpt! Er wordt wel degelijk door ons naar geluisterd. De plannen zijn op basis van doordachte alternatieven van de betrokkenen bijgesteld. Zoals ook de uitpuilende bewonersavond over de Eilandenboulevard liet zien dat er grote betrokkenheid is bij de plannen voor de eigen buurt en bewoners bereid zijn veel energie te stoppen in het mee- of tegendenken van bewoners daarover.

Waar de zaal niet voor volliep, maar wat wel belangrijke consequenties heeft zijn de onmatige bezuinigingen die ons zijn opgelegd door het college. Er is wel wat van het totale bedrag afgegaan, maar de helft van een onterecht bedrag is nog steeds voor de volle 100 % onterecht. Daarbij werd ook nog eens te kennen gegeven dat we niet mochten bezuinigen op de kosten die we als stadsdeel maken voor het schoonmaken van de stad, niet op de handhaving en niet op het onderhoud. Dan blijft alleen het sociale terrein over waar op bezuinigd kan worden. Dankzij het puzzelen en zoeken van onze portefeuillehouder, Roeland Rengelink, in alle hoeken en gaten van de begroting van ‘sociaal’ hebben we de schade enigszins beperkt gehouden. Door een andere werkwijze van de welzijnsorganisatie DOCK kan voor jongeren een aanbod blijven terwijl er minder geld is. Maar dat er op talentontwikkeling, sport en het buurtkunstbudget wel ingeleverd moest worden is hard, maar logisch als je de posten spaart die bestemd zijn voor de meest kwetsbaren.

Dat een stevige sociale structuur een diepte-investering is die noodzakelijk is, bleek ook uit een themabijeenkomst die we hadden over het Wallengebied. Daar vertelde een politievrouw dat ze door het steeds zwakkere sociale weefsel in de buurt minder bekenden en aanspreekpunten in de buurt hebben en dan nu ook andere werkmethoden moeten ontwikkelen.

Spannende kwesties in 2017

Natuurlijk zullen in 2017 ook weer allerlei grotere en kleinere onderwerpen aan de orde komen die het directe leefklimaat van bewoners en ondernemers zullen raken. Zo zullen de plannen voor een nieuwe jeugd voor het Waterlooplein en zijn markt de gemoederen vast stevig beroeren.

Wat mij betreft is de discussie over het bestuurlijk stelsel meer dan stuff voor politieke  junkies. Het gaat om hoe geregeld gaat worden hoe mensen mee mogen praten. De evaluatie van het bestuurlijk stelsel is aangegrepen om de huidige bestuurscommissies de kop om te draaien. Dat zou tot daar aan toe zijn als er iets voor in de plaats komt waardoor mensen meer te vertellen krijgen over de manier waarop hun deel van de stad of buurt ingericht wordt. En er iets gedaan wordt aan de naar binnen gerichte bestuurlijke cultuur. Maar dat gebeurt helaas niet.  Er ligt een, wat mij betreft, halfbakken voorstel om adviesraden per buurt te maken zonder enige bevoegdheden. Dat moet anders!