Door Ger Rolsma op 9 januari 2017

PvdA groeit!

Beste partijgenoot,

Allereerst de beste wensen voor 2017; veel geluk, solidariteit en gezondheid!

De PvdA zit in Amsterdam-Centrum in de lift. Halverwege december 2016 organiseerde onze afdeling voor nieuwe leden een kennismakingsbijeenkomst in de Bekeerde Suster, nabij de Nieuwmarkt. Aanleiding vormde de sterke ledengroei: het afgelopen jaar hebben maar liefst

 150 nieuwe PvdA-leden zich in 2016 in Amsterdam-Centrum ingeschreven of zijn naar onze afdeling verhuisd.

Ondanks dat wij zeer blij zijn met deze groei, riep dit bij het bestuur de vraag op, wat de motivatie was van deze nieuwe leden om zich aan te melden. Vervolgens hebben wij alle nieuwe leden uit 2016 telefonisch uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst. Maar liefst twintig leden gaven gehoor aan de uitnodiging.

In de gesprekken met deze leden tijdens deze bijeenkomst werd de motivatie duidelijker:

  1. Veel mensen zijn geschrokken van de verrechtsing en het opkomend nationalisme in de wereld. Donald Trump die tot president verkozen is in Amerika, de Brexit in Engeland en de uitkomst van het referendum in Italië worden als tekenen aan de wand gezien. Mensen ervaren dat de wereld zich in negatieve zin ontwikkelt en ergeren zich aan het populisme en de verrechtsing.
  2. In Nederland zien leden een verruwing in de omgang met minderheden. De PVV draagt actief bij aan een verruwing van het politieke debat en in de wijze waarop over minderheden gesproken wordt. Mensen vinden dat grenzen overschreden worden en ervaren een toename van discriminatie en intolerantie.
  3. Leden vertelden dat ze  tot nu toe allerlei maatschappelijke ontwikkelingen over zich heen laten komen, zoals geschetst bij eerdere punten. Ze hebben wel een mening gevormd, maar geenactie ondernomen. Een aantal mensen vond het tijd om een statement te maken, iets te gaan doen. En ze zijn lid geworden. Door lid te worden van de PvdA geven zij een politiek en inhoudelijk signaal dat ze verandering willen.
  4. Mensen vinden dat idealen zoals solidariteit, maatschappelijke rechtvaardigheid en sociale betrokkenheid weer richtsnoer moeten zijn voor de politiek als tegenreactie op de huidige verrechtsing en het neoliberalisme.

Deze punten zijn ons uit het hart gegrepen. Een deel van de mensen die wij spraken was ook bereid actief te worden binnen de partij. Met de komende Tweede Kamerverkiezingen voor de boeg, zijn wij blij met dit enthousiasme en de betrokkenheid van deze leden.

Ontvangt u ook deze geluiden? En wilt u ook bijdragen of input leveren, maar weet nog niet precies hoe? Laat het ons dan weten. Wij gaan deze kennismakingsbijeenkomsten vaker organiseren, en ook in de aankomende campagne komen er veel activiteiten, debatten en bijeenkomsten.

Ger Rolsma

voorzitter PvdA Amsterdam-Centrum

Ger Rolsma

Ger Rolsma

Ik zat namens de PvdA als duo raadslid in de periode 2008-12 in de deelraad Centrum in de commissies Onderwijs & Welzijn en Bouwen & Wonen. Wat is mijn doelstelling voor de komende tijd? De PvdA zal de kiezers meer moeten aanspreken en betrekken bij een sociaal sterk en vernieuwend beleid! Ik zat namens de

Meer over Ger Rolsma