Door op 16 maart 2016

Vacature nieuwe afdelingsvoorzitter en penningmeester

Afgelopen ALV op 18 november is Marten van der Krieke als interim-voorzitter gekozen. Op de komende ledenvergadering op 13 april 2016 zal het bestuur komen met een voordracht voor een nieuwe penningmeester en afdelingsvoorzitter. Dit betekent niet dat de vacature voor voorzitterschap of penningmeester is gesloten. Uiteraard hebt u de mogelijkheid zich alsnog te kandideren.

Lees verder over deze vacature, het proces, profiel en de functie voor nieuwe afdelingsvoorzitter. Ook zal er een nieuwe plaats vrijkomen voor de functie van penningmeester. Ook dit profiel kunt u hier lezen. Beide functies worden in functie verkozen.


Over de afdelingsvoorzitter: 

De voorzitter van PvdA Amsterdam Centrum, een van de grotere afdelingen van het land,  opereert op een interessant speelveld. Wat in het centrum van Amsterdam gebeurt is al snel landelijk nieuws. En Amsterdam heeft er met de stadsdelen een bestuursniveau bij, wat ook gevolgen heeft voor de partijdemocratie en stedelijke afstemming. De afdeling onderhoudt regelmatig contact met de twee- koppige PvdA-fractie in de bestuurscommissie, die ook een Dagelijks Bestuurder levert. Stedelijk is er het overleg met andere afdelingen en ook op regionaal en landelijk niveau zijn er allerlei fora waar leden en afdelingen mee kunnen spreken over wat er gaande is.

De functie

We hebben er natuurlijk nagedacht wat voor soort persoon we zoeken. Allereerst verwachten we een warm sociaal democratisch hart bij de voorzitter; iemand die de PvdA beginselen kan verdedigen en uitdragen. We zoeken, ten tweede, ook een goede voorzitter van het afdelingsbestuur, dat wil zeggen iemand die anderen weet te enthousiasmeren, die uit is op samenwerking en die oplet dat we doen wat we zeggen te zullen gaan doen. Die ook de goede banden met de fractie bewaakt. Van de voorzitter verwachten we niet dat hij in alle overleggen gaat zitten van de verenigingsorganisatie. We verwachten wel dat hij als ambassadeur van de afdeling bereid is om zich actief met de partijdemocratie te bemoeien. Zowel in de officiële platforms maar vooral ook dat zij/hij kansen ziet om de leden van de afdeling meer te betrekken bij de afdeling.

Proces:
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om te reageren. We vragen om een beknopte brief, voorzien van een motivering van je belangstelling en een CV.

Mocht je meer willen weten, mail ons dan gerust. Ook als je iemand onder de aandacht wil brengen. Telefonische vragen kun je ook richten aan de huidige interim voorzitter Marten van der Krieke: 06-52386477 of secretaris Ernstjan van Doorn: 06-20638586


 

Over de Penningmeester: 

PvdA Amsterdam Centrum is op zoek naar iemand die makkelijk met cijfers kan omgaan, maar ook nauwgezet de financiën van de afdeling wil bijhouden en de betalingen doet.

Voorts bestaan de werkzaamheden uit het controleren van de afdrachten van de raadsleden voor het verkiezingsfonds, het controleren van contributie-achterstanden en het opstellen en bewaken van begroting en realisatie. Voor iemand die makkelijk met cijfers werkt en met Excel kan omgaan, is dat goed te doen. Daarnaast moet de begroting en realisatie jaarlijks in de systemen van de landelijke PvdA geplaatst worden.

Van belang is dat integriteit bovenaan staat en praktische ervaring hebt met financiën en een nuchtere kijk op mooie plannen die ook geld kosten.

Proces:
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om te reageren. We vragen om een beknopte brief, voorzien van een motivering van je belangstelling en een CV.

Mocht je meer willen weten, mail ons dan gerust. Ook als je iemand onder de aandacht wil brengen. Telefonische vragen kun je ook richten aan de huidige interim voorzitter Marten van der Krieke: 06-52386477 of secretaris Ernstjan van Doorn: 06-20638586