Door op 6 april 2016

Voordracht Voorzitter en Penningmeester

Op de ledenvergadering van18 november heeft Marten van der Krieke aangeboden tijdelijk het voorzitterschap over te nemen. Op dit moment heeft zich 1 kandidaat gemeld voor het voorzitterschap: Ger Rolsma. Ger is op dit moment al zittend lid van het bestuur in de functie van penningmeester. Daardoor is ook een vacature ontstaan voor de functie van penningmeester. En voor deze functie heeft zittend bestuurslid, Monique Ruimschotel, zich gekandideerd. Beide kandidaten worden unaniem gesteund door het huidige bestuur, en worden ook allebei door het bestuur voor deze functie voorgedragen.

Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Hieronder kunt u de motivatie van de beide kandidaten lezen. En ook op de Ledenvergadering op 13 april zullen ze hun kandidatuur toelichten.

Aldus de voordracht van het bestuur:

Kandidaat voorzitterschap: Ger Rolsma

th_dee729fecb2e9125d39feb5a53fefa8a_1437723990GJJRolsma150x222Lees hier de motivatie van Ger Rolsma voor het voorzitterschap [pdf]

 

 

 


 

Kandidaat penningmeesterschap: Monique Ruimschotel

th_dee729fecb2e9125d39feb5a53fefa8a_1437724079fotoMoniqueRuimschotel150x139Motivering kandidaatstelling penningmeesterschap

Door de –waarschijnlijke- wissel van onze huidige penningmeester naar de functie van voorzitter komt zijn penningmesterschap vrij. Ik heb aangeboden hem op te volgen. Niet omdat boekhouden een grote hobby van me is, maar omdat het belangrijk is dat iemand de verantwoordelijkheid neemt dat er op een goede wijze met het geld wordt omgesprongen en daar in de vereniging verantwoording over aflegt. En goed betekent voor mij:  in lijn met wat de afdelingsplannen zijn en met zaken die ‘op ons afkomen’, zoals verkiezingen en niet meer uitgeven dan wat er in de kas is. Die bescheiden, maar noodzakelijke, taak wil ik er als huidig bestuurslid wel bij nemen.

Monique Ruimschotel