4 mei 2016

Vooruitblik op terugblik ALV, en uitkomsten ledenenquete

Een korte terugblik op de afgelopen ALV van 13 april.

Later zal nog snel een uitgebreider verslag volgen met daarin nadere uitwerking over de Zeepkist-onderwerpen (Mengformules, Weesperstraat en verankering sociaal-maatschappelijk-verantwoord ondernemen: sociale duurzaamheid).

Dus dat komt allemaal nog!

Deze avond hebben we onze nieuwe afdelingsvoorzitter gekozen: Ger Rolsma.  Gefeliciteerd! Zijn toelichting kunt u hier nog nalezen.

Voorts geef ik heel graag alvast de volledige tekst van de column welke Hendrik Battjes heeft gehouden:”  is  de stad uit balans of het stadsbestuur?[ pdf]”

En tenslotte, zijn ook de uitslagen van de ledenenquete bekend gemaakt. De presentatie hiervan kunt u hier downloaden [ pdf] 

Zoals toegezegd, binnenkort een nader verslag van de avond. Dus deze houdt u nog even tegoed.

met hartelijke groet,

Ernstjan van Doorn

Afdelingssecretaris