Door Ger Rolsma op 6 december 2017

Gezocht: PvdA kandidaten voor de stadsdeelcommissies:

Wil jij je inzetten voor je buurt en sociaal-democratische politiek in stadsdeel centrum de praktijk brengen? Vanaf vandaag kun je je kandidaatstellen voor de in maart 2018 te kiezen stadsdeelcommissie.

De PvdA in Amsterdam Centrum zoekt enthousiaste kandidaten die voor de PvdA de ogen en oren van de buurt willen zijn. Niet alleen om adviezen uit te brengen aan de bestuurders van het stadsdeel, maar ook om adviezen, signalen en ideeën aan onze gemeenteraadsfractie te geven. Ook kunnen zij zelf met voorstellen, problemen en ideeën komen.

Waarom
Zoals het er nu naar uit ziet krijgt Amsterdam een nieuw bestuurlijk stelsel. De huidige bestuurscommissies in de stadsdelen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen door het College benoemde bestuurders die worden geadviseerd door een stadsdeelcommissie per stadsdeel. De leden van deze (advies)commissies worden gekozen per woongebied. De verkiezingen daarvoor zijn tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat
De gekozenen vormen samen een adviserende stadsdeelcommissie die maximaal tweemaal per maand vergadert met de bestuurders. Daarvoor ontvangen de leden 350 euro per vergadering. In Centrum de commissie bestaan uit 8 leden vanuit 2 gebieden: Amsterdam Centrum – West, en Amsterdam Centrum – Oost. Hoe het stelsel er precies uit gaat zien wordt nog in de gemeenteraad besproken. De definitieve besluitvorming vindt vlak voor kerst plaats.

Kandidaatstelling: Wanneer Aanmelden?
Vanaf vandaag kun je je kandidaatstellen tm 31 december 2017.

Een motivatiebrief en CV kun je sturen naar de afdelingssecretaris via:

pvda.amsterdam.centrum@gmail.com

Aanmeldingen zonder motivatiebrief en CV worden niet in behandeling genomen.

Er zal een kandidaatstellingscommissie worden ingesteld die een voorstel doet aan het adelingsbestur voor de lijstvolgorde. In een bestuursvergadering wordt de concept-lijst vervolgens vastgesteld en als voordracht voor besluitvorming naar de ALV van Amsterdam-Centrum gestuurd.

 

 

De ALV voor het vaststellen van de lijst zal op 18 januari 2018 plaatsvinden.

De lijsten moeten op 5 februari 2018 worden ingeleverd bij de gemeente Amsterdam.

Wie
De leden die namens de PvdA in de stadsdeelcommissie worden gekozen hebben voor onze partij een vertegenwoordigende functie. Daarom verwachten wij dat zij:
• de PvdA-beginselen zijn toegedaan;
• zich betrokken voelen bij wat er in hun woongebied leeft;
• de ogen en oren willen zijn in dat gebied;
• contact onderhouden met aldaar actieve organisaties, groepen en individuen;
• zich informeren over plannen die er voor hun gebied zijn en daarover met inwoners communiceren;
• tweemaal per maand beschikbaar zijn voor overleg met het bestuur van het stadsdeel.

Als je zelf geen kandidaat kan of wil zijn maar mogelijk geschikte kandidaten weet, spreek die dan alsjeblieft daarop aan.

Hoe
Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Ger Rolsma:

  • Email: gerbertus@gmail.com
  • Mobiel: 06-54218450

Ook vind je via deze link de laatste informatie over het nieuwe bestuurlijk stelsel op de website van de gemeente.

Wij hopen op veel reacties!

Ger Rolsma

Ger Rolsma

Ik zat namens de PvdA als duo raadslid in de periode 2008-12 in de deelraad Centrum in de commissies Onderwijs & Welzijn en Bouwen & Wonen. Wat is mijn doelstelling voor de komende tijd? De PvdA zal de kiezers meer moeten aanspreken en betrekken bij een sociaal sterk en vernieuwend beleid! Ik zat namens de

Meer over Ger Rolsma
Doe mee!

Doe mee!

Wil jij je idealen omzetten in daden? Vind je het belangrijk om je te laten horen of ons financieel te steunen? Dat kan! Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee