Secretaris

Wout Ros

Wout Ros

Over Wout Ros

woutrospvda@gmail.com

Geboren in 1947 te Amsterdam. Was werkzaam als organisatieadviseur en communicatietrainer. Veel ervaring met aanpak van werkdruk en met vertegenwoordigend overleg. Studeerde Personeelswerk aan de Sociale Academie, Beleidsontwikkeling&Besluitvorming aan de VU en Media&Cultuur aan de UvA. Woont in de Plantagebuurt.

Bij besturen gaat het volgens mij om goed luisteren naar je achterban, maar wel zelf transparante keuzes maken die aansluiten bij je morele kompas dat de partij moet bieden. Daarover vervolgens verantwoording afleggen. De belangrijkste sociaaldemocratische keuzes vind ik emancipatie bevorderen, armoede en ongelijkheid bestrijden en condities scheppen voor zeggenschap over de eigen leefomgeving en de samenleving.